top of page

NIEUWBOUW VILLA AMSTELVEEN

Toezichthouder/oplevering begeleiden

Omschrijving project: nieuwbouw villa met kelder

Uitvoering: Q1 2018 - Q4 2018
Opdrachtgever: particulier 
Aannemer: Thuis in Bouwen

Keuken: Carpentier

Werkzaamheden: AMS bouwbegeleiding is gevraagd om mee te kijken tijdens de nieuwbouw van een villa in Amstelveen. Gedurende de bouw is er 2-wekelijks een opname/rapportage gemaakt met foto's en bevindingen van de vorderingen en kwaliteit van het werk. Om zo sturing en vertrouwen te geven aan de opdrachtgever dat de aannemer zijn werk goed deed en zo kon er op tijd bijgestuurd worden als dat nodig was. Tevens heeft AMS de oplevering met de aannemer verzorgd incl. het opstellen van lijsten met gebreken welke op korte termijn verholpen zijn. Daarnaast heeft AMS de coördinatie/planning verzorgd van derden partijen die vlak voor en na de oplevering werkzaamheden (o.a schilderwerk binnen en vloerafwerkingen) moesten doen.

bottom of page